Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Nhà Sản Xuất
SP/ DV chính:
SẮT MỸ THUẬT - HỢP KIM NHÔM
Năm thành lập:
2003
Số nhân viên:
Từ 11 - 50 người
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Toàn Quốc
Tôi có thể giúp gì bạn?
Tel:
SẮT MỸ THUẬT

HỢP KIM NHÔM

thông tin liên hệ
Nguyễn Hồng Minh
Giám Đốc
0974 977 111 - 0937 835 111

-

-

CẬP NHẬT SẢN PHẨM

Cổng sắt mỹ thuật-01
Cổng sắt mỹ thuật-01
Cổng sắt mỹ thuật-04
Cổng sắt mỹ thuật-04
Cổng sắt mỹ thuật-05
Cổng sắt mỹ thuật-05
Cổng sắt mỹ thuật-07
Cổng sắt mỹ thuật-07
Cổng sắt mỹ thuật-09
Cổng sắt mỹ thuật-09
Cổng sắt mỹ thuật -14
Cổng sắt mỹ thuật -14
Cổng sắt mỹ thuật-16
Cổng sắt mỹ thuật-16
Cổng sắt mỹ thuật-25
Cổng sắt mỹ thuật-25
Cổng sắt mỹ thuật-26
Cổng sắt mỹ thuật-26
Cổng sắt mỹ thuật-29
Cổng sắt mỹ thuật-29
Cầu thang sắt mỹ thuật-09
Cầu thang sắt mỹ thuật-09
Cầu thang sắt mỹ thuật-10
Cầu thang sắt mỹ thuật-10
Khung cửa số-03
Khung cửa số-03
Khung cửa số-05
Khung cửa số-05
Khung cửa số-04
Khung cửa số-04
Lan can sắt mỹ thuật-08
Lan can sắt mỹ thuật-08
Lan can sắt mỹ thuật-11
Lan can sắt mỹ thuật-11
Lan can sắt mỹ thuật-16
Lan can sắt mỹ thuật-16
Cửa nhà-03
Cửa nhà-03
Hàng rào-09
Hàng rào-09
Hàng rào-17
Hàng rào-17
Hàng rào-18
Hàng rào-18
Cửa nhà-13
Cửa nhà-13
Cửa nhà-15
Cửa nhà-15
Cửa nhà-17
Cửa nhà-17
Cửa nhà-23
Cửa nhà-23
Mái che-01
Mái che-01
Mái che-03
Mái che-03
Mái che-06
Mái che-06
Mái che-07
Mái che-07
Cổng hợp kim nhôm-03
Cổng hợp kim nhôm-03
Cổng hợp kim nhôm-06
Cổng hợp kim nhôm-06
Cổng hợp kim nhôm-12
Cổng hợp kim nhôm-12
Cổng hợp kim nhôm-14
Cổng hợp kim nhôm-14
Cầu thang nhôm-23
Cầu thang nhôm-23
Cầu thang nhôm-25
Cầu thang nhôm-25
Lan can nhôm-21
Lan can nhôm-21
Lan can nhôm-22
Lan can nhôm-22
Khung cửa sổ nhôm-02
Khung cửa sổ nhôm-02
Khung cửa sổ nhôm-11
Khung cửa sổ nhôm-11
Hàng rào nhôm-02
Hàng rào nhôm-02
Hàng rào nhôm-05
Hàng rào nhôm-05